Østjyllands Kredsen
Kontaktmand:
Jan Henriksen
Pd 236
Tlf. 2537 3968
e-mail

  Arrangementer 2010


Sommertræf 2010 - Koraldybet Rundt

I år finder sejladsen sted en måned senere, medio juli, således at den ligger i den periode de fleste har sommerferie og formentlig sejler rundt i det danske vand og oplever det danske land.
De Pd-sejlere, der befinder sig i Århusbugten, Kaløvig og tilstødende farvande fredag den 16. juli 2010 har mulighed for at deltage i sejladsen. Både fra andre kredse er meget velkomne.
Når sejladsen ligger i sommerferien kan den gennemføres i dagtimerne og vi behøver ikke at lide under at vinden flover midt i sejladsen.

En detaljeret beskrivelse af sommertræffet finder du i invitationen her.

Startidspunkt: Fredag den 16. juli 2010 kl. 15.00
Startsted: Skipper kan vælge at starte fra hjemhavn eller gæstehavn i Kaløvig og Århusbugten på samme tidspunkt kl. 15.00 og sejle rundt om Koraldybet et nærmere angivet antal gange, inden man går i mål i havnehullet i Egå Marina.
Banerne: Sejladsen fra de forskellige havne til mållinjen ved Egå Marinas Havnehul er planlagt således at sejlet distance er ens for alle startsteder, nemlig 9,06 sm i gennemsnit.

Kort og waypointlister for banerne kan ses og hentes her:
Egå Marina - Koraldybet rundt til bagbord 1,75 gange - Egå kort    waypointliste
Nappedam Lystbådehavn - Koraldybet rundt til styrbord - Egå     kort waypointliste
Århus Lystbådehavn - Koraldybet rundt til bagbord - Egå kort waypointliste
KBL - Koraldybet rundt 1,5 gange til bagbord - Egå kort waypointliste
Marselisborg - Koraldybet rundt til bagbord - Egå kort waypointliste
Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig, hvis man selv medbringer drikkevarer og kul.
Ellers bedes alle der har til hensigt at deltage i arrangementet give sig til kende ved
- at sende en e-mail med Pd nummer og Koraldybet Rundt
- at sende en sms med Koraldybet Rundt og Pd nummer til 30208325.
- Endelig kan de der ikke har digitalt kommunikationsudstyr ringe til 30208325.
  Pd 294
Kasserer Jens BøghPd-træf Østjyllands-kredsen 2010

I år vil Østjyllands-kredsen prøve en ny aktivitet i vinterperioden, hvor Pd-ejerne burde have god tid, da båden ligger sikkert på land.
Vi har kaldt det et Pd-træf, hvor Pd-ejere kan udveksle erfaringer, oplevelser, tips og ideer, m.m.
Alle medlemmer af Pd-klubben og Pd-ejere er velkomne.

Tidspunkt: Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00
Sted: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå.
Program: Mads Bo Falk (Pd 185) kommer og fortæller om sin tur til Shetlandsøerne i sommeren 2009.

Efter foredraget er der erfaringsudveksling mellem deltagerne. Bestyrelsen for Pd-klubben vil være til stede, for besvarelse af spørgsmål, udveksling af ideer til nye aktiviteter, m.m.
Tilmelding: Senest onsdag den 27. januar 2010 til:
  Pd 294
Kasserer Jens Bøgh
Tlf. 30 20 83 25
e-mailSet og Sket i 2010

Pd-træf den 3. februar 2010

Østjyllands-kredsen har i år afprøvet en ny aktivitet, et Pd-træf, hvor hensigten var, at lokale medlemmer kunne udveksle erfaringer, samt fremkomme med ønsker til kommende aktiviteter.

Som trækplaster havde kredsen inviteret Mads Bo Falk (Pd 185), som ville fortælle om sin tur alene til Shetlandsøerne i sommeren 2009.
Alene forberedelserne til turen havde varet 2 år og kostet omkring 100.000 kr.
Han fortalte meget levende og engageret om både forberedelserne og selve turen, der varede 3 uger.
Hans indlæg skulle egentlig kun have varet en time, men han fik en time mere, da vi ikke ville afbryde hans interessante fortælling.
Hvis andre Pd-ejere påtænker at tage på langfart, må Mads Bo være relevant at kontakte.

Efter Mads Bo’s foredrag var der erfaringsudveksling, og trods det fremskredne tidspunkt, nåede vi at behandle nogle vigtige synspunkter, bl.a. om bådens anvendelse og muligheder for kommende aktiviteter.

Der deltog 10 personer (7 Pd-både) + 5 personer fra Pd-bestyrelsen, som forinden havde afholdt bestyrelsesmøde.

Århus den 14. februar 2010.
Claus Ankjærø